Algemene informatie

De carnavalsvereniging is opgericht in 1970, en bestaat uit het bestuur, de Raad van Elf, commissieleden, die zorg dragen voor de organisatie van de activiteiten. De vereniging heeft op dit moment ongeveer 600 leden, zowel in de oude gemeente Kloosterburen wonend, als in de rest van de provincie en daarbuiten verspreid.

Verder zijn de dorpen in de oude gemeente Kloosterburen verdeeld in wijken, welke bestaan uit de dorpen zelf of een verzameling van straten uit die dorpen of groepen. Deze wijken hebben een wijkhoofd die zorgt dat de mensen in de wijk, die mee helpen met het bouwen van de wagens voor de carnavalsoptocht op tijd bij elkaar komen, om na te denken over een nieuwe te bouwen praalwagen voor het komende carnaval.

Oldeclooster gait lös

In november begint het nieuwe carnavalsseizoen met Oldeclooster gait lös (voorheen Gala). Op deze avond wordt de Cloostermop uitgereikt aan iemandof een groep personen, welke zich op vrijwillige basis gedurende een aantal jaren hebben ingezet voor de gemeenschap in de oude gemeente Kloosterburen. Deze persoon ontvangt hiervoor een echte Cloostermop met inscriptie, en een daarbij behorende oorkonde. Verder wordt er op de Oldeclooster gait lös-avond optredens verzorgd door een regionale artiest, of door een plaatselijke buutreed’ner. Na afloop is er feest met bekende en minder bekende artiesten

Prinsenproclamatie

Zo rond de jaarwisseling wordt er een Prinsenproclamatie georganiseerd, waarbij er afscheid wordt genomen van de huidige prins en zijn adjudant.
Het programma van deze avond wordt georganiseerd door een commissie, die zowel het afscheid alsmede de onthulling van de nieuwe prins en adjudant voor haar rekening neemt. Ieder jaar neemt een andere commissie dit voor haar rekening. Dan volgt al gauw het afscheid van de prins. Het is tot nu toe ieder jaar nog gelukt om de naam van de nieuwe prins en zijn adjudant geheim te houden. Na afloop van het officiële gedeelte van de avond speelt er nog een band, zodat een en ander vaak in de kleine uurtjes is afgelopen.

De Elfkamp

Daarna volgt in januari de Elfkamp, een soort van zeskamp, maar dan met elf onderdelen, omdat elf voor carnaval een magisch getal is. De wijken strijden dan onderling voor de wisselbeker, en een geldbedrag, welke bestemd is voor de nieuwe praalwagen die de wijk gaat bouwen. Zo is het toch mogelijk om wat extra geld voor de wijkwagen te verdienen.

Jaarvergadering

Op de eerste vrijdag in oktober is er de jaarlijkse ledenvergadering in het Kronkelhoes, onze residentie. Hoewel dit een algemene ledenvergadering is, is er meestal maar een handje vol leden te bewonderen. Op deze vergadering worden onder andere het financiële verslag en het organisatorische jaarverslag doorgenomen, wordt er afscheid van vertrekkende commissieleden, Raad van Elf leden genomen, en eventuele bestuurswisselingen vinden er plaats. Vaak is het na afloop nog lang gezellig in het Kronkelhoes, onder het genot van een hapje en een drankje.

Carnaval

Februari/maart is de periode waarin het groot carnaval plaats vindt. We beginnen op de vrijdag met het ophalen van de prins, om vervolgens bij het Kronkelhoes de burgemeester van de gemeente De Marne te verwelkomen, en van haar de sleutel van het dorp symbolisch in ontvangst te nemen. Kloosterburen heet dan vijf dagen lang Kronkeldörp. Wanneer de prins het carnaval heeft geopend, wordt het monument voor het Kronkelhoes in de schijnwerpers gezet, en kan het feest beginnen. De vrijdagavond kenmerkt zich, doordat er steeds jongere jeugdigen komen, en daarnaast ook ‘oudgedienden’, om alvast de sfeer te proeven.

Op de zaterdagmorgen gaan de Prins, zijn adjudant en de de Raad van Elf op bezoek bij het ‘t Nije Heem te Kloosterburen.
‘s Middags is er het kindercarnaval. ‘s Avonds is er weer groot feest met live muziek in beide zalen van het Kronkelhoes. Deze avond wordt ieder jaar drukker bezocht, veelal door mensen van buiten onze ledenkring.

Als de zondag aanbreekt wordt er vaak in de lucht gekeken, om te zien naar het weer. Want op de zondagmiddag is er de jaarlijkse carnavalsoptocht, en daarbij hebben we het liefst een vroeg voorjaarszonnetje. Meestal komen er veel mensen naar de optocht kijken, iets wat de organisatie ieder jaar weer moed geeft om door te gaan met deze optocht.Tijdens deze optocht trekt een stoet van versierde praalwagen, diverse muziekkorpsen, verklede groepjes mensen en uiteraard de prinsenwagen met de Prins en zijn gevolg, door de straten van Kleine Huisjes, Molenrij en Kloosterburen, wat ieder jaar weer mooie plaatjes oplevert. Na afloop van de optocht is er de prijsuitreiking, waar ook de oud inwoners van Kloosterburen hun vroegere dorpsgenoten weer ontmoeten, ieder jaar weer een kleine reünie met carnaval. ‘s Avonds is er weer een groot feest in het Kronkelhoes met live muziek.

‘s Maandags begint de Raad van Elf met een gezamenlijk ontbijt, waarna men op ziekenbezoek gaat. Meestal worden er mensen bezocht in de oude gemeente Kloosterburen, en gaan de Prins en zijn adjudant naar Groningen, om daar inwoners van Kloosterburen, die in het ziekenhuis liggen te gaan bezoeken. ‘s Middags wordt de grote zaal weer voorbereid op de Rosenmontag-avond. Op deze avond worden er weer optredens verzorgd door de Raad van Elf, plaatselijke artiesten etc. Jong en oud weten de laatste jaren steeds meer te genieten van deze avond, wat betekent dat het ook hier steeds drukker begint te worden. Meer dan ca. 225 zitplaatsen in de zaal kunnen wij om veiligheidsredenen niet garanderen. Ook na afloop van het officiële programma is er in beide zalen van het Kronkelhoes live muziek aanwezig.

Op de dinsdag wordt er al weer een punt achter het carnaval gezet. De sleutel wordt weer symbolisch aan de burgemeester teruggegeven, waarna er ‘s avonds nog een feestje is voor de “deurzetters”, waarbij om 24:00 uur het carnaval officieel door de prins wordt afgesloten. Op de woensdag, Aswoensdag, wordt er weer een begin gemaakt met het opruimen en schoonmaken van het Kronkelhoes, zodat uiterlijk zaterdags na carnaval alles weer keurig netjes is.

Vlag en logo

De carnavalsvereniging beschikt over zijn eigen vlag, en over een eigen logo.
Wilt u ook een vlag bestellen? Dan kan via onze webshop.