Cloosterlaid

Het jaarlijkse Rosenmontag wordt ieder jaar traditiegetrouw afgesloten met ‘Het lied van Kloosterburen’.  De tekst is geschreven door Fred Adema en de melodie is op wijze van ‘Het Gronings volkslied’. Op 3 maart 2014, werd het lied voor het eerst geïntroduceerd tijdens Rosenmontagavond in het Kronkelhoes te Kloosterburen. In samenwerking met het ‘Ainrommer Shantykoor’ is deze opname op zaterdag 12 april 2014 in het Kronkelhoes tot stand gekomen.

En Kloosterbuur’n wordt Kronkeldörp
Lokoatie: Kronkelhoes
Doar gruit doar bluit ain prachtig feest
Dat is vie-ie-ief doag’n ons thoes

Refr:

Het mooiste feest van’t heule land
Is carnaval op’t platteland
Het mooiste feest van’t heule land
Wordt viert op’t Hogeland

De Prins en Road van 11 stoan kloar
Polonaise gait ien’t rond
Een pilske hier en een pilske doar
Veur jong en old gezond

Refr.

Het carnaval zit ien ons bloud
Dat roak je nooit meer kwiet
Is ‘t feest veurbie, ‘t is zo vertrouwd
Din begunt de vastentied!

Refr.