De jaarvergadering is weer geweest!

Zoals elk jaar op de eerste vrijdag van oktober houden wij onze jaarvergadering. Op deze avond wordt het afgelopen seizoen besproken en vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Tevens nam Martin Holman afscheid als Rv11 lid. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet als Rv11 lid, hoffotograaf en webmaster. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten dat Martin wordt benoemd tot Senator van c.v. Oldeclooster

Klik hier voor de foto’s