Doorlopende machtiging

Rond 1 oktober aanstaande zal de penningmeester een incassoronde doen bij de al bestaande incasso-leden voor de contributiebedragen van 2023-2024. De lidmaatschap pasjes worden dan medio oktober door leden van de Raad van Elf aan je overhandigd of bij je in de brievenbus gedaan.
Steeds meer leden hebben geen contant geld in huis. De leden van de Raad van Elf moeten in dat geval terugkomen. In dit geval kan je alsnog een machtigingsformulier invullen. Deze is verkrijgbaar bij de penningmeester, of vul je gegevens in via de website.

De penningmeester zal dan rond 11 november aanstaande het contributiebedrag gaan incasseren.