Informatie voor deelnemers

Algemene informatie

Naast alle wijken, kunt u natuurlijk ook meedoen met de carnavalsoptocht. Duizenden mensen zullen uw creatie aan zich voorbij zien trekken. Daarnaast hebben wij voor de veiligheid een reglement opgesteld. Ook kunt u hier praktische informatie vinden omtrent parkeren etc.

Opgeven carnavalsoptocht

Wilt u meedoen aan de carnavalsoptocht? Dat kan! Vul onderstaand formulier in, en u ontvangt zo spoedig mogelijk reactie. Deelname aan de optocht is gratis, maar geschied wel op eigen risico. LET OP: Indien u een verbrandingsmotor gebruikt, dan is het in verband met de keuring noodzaak u tot vier weken tijd voor de optocht op te geven!  Veranderd er iets of heeft u een aanvulling m.b.t. tot uw deelname aan de carnavalsoptocht, dan verzoeken wij u het opgave formulier opnieuw in te vullen. De vrijdag/zaterdag voor de carnavalsoptocht krijgt  men nadere informatie betreffende de optocht.

Praktische informatie

U kunt uw auto uiterlijk voor 13:00 uur parkeren in het dorp Kloosterburen, uitgezonderd de optochtroute. Daarna wordt Kloosterburen en nabije omgeving afgesloten voor alle verkeer. Volg hierbij eventuele aanwijzingen van verkeersregelaars en/of politie op. Dweilorkesten en andere uitgenodigde deelnemers kunnen parkeren bij de sporthal aan de Halsemastraat 4 te Kloosterburen. Vanaf het Kronkelhoes vertrekt naar de start van de optocht aan de Dijksterweg een pendeldienst, te vinden aan de borden ‘Pendeldienst’ op de auto’s/bussen. Indien u gejureerd wilt worden, dan dient u om 13:30 zowel in persoon als met u eventuele voertuig klaar te staan aan de Dijksterweg in Kloosterburen op de aan u overhandigde positie.

Kaart

De groene lijn geeft de optochtroute aan, de rode lijnen zijn de wegafsluitingen vanaf 13:00 uur (LET OP: Dit zijn alle toegangswegen richting Kloosterburen). Bij ‘Vertrek pendeldienst’ vindt u tevens residentie ‘t Kronkelhoes.

Optochtreglement CV Oldeclooster 

1. Verzekering
1.1 Deelname aan de optocht is voor eigen risico.
1.2 Alle deelnemers aan de optocht met een motorvoertuig moeten W.A. verzekerd zijn.
De vereniging verzekerd zich collectief voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A). Met deze verzekering zijn we verzekerd voor schade aan personen of zaken die door een praalwagen veroorzaakt wordt. Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
1.3 De W.A. verzekering geldt:
-Op de dag van de optocht
-Gedurende de rit van de stalling naar het startpunt van de optocht. Indien deze rit 1 dag voor de optocht is dan geldt deze verzekering ook.
-Gedurende de rit van het eindpunt van de optocht naar de stalling. Indien deze rit 1 dag na de optocht is dan geldt deze verzekering ook.
1.4 Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen bevinden dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
(dit geldt zowel voor grote praalwagens als voor de kleine voertuigen):
-De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 meter hoog te zijn, met daartussen op maximaal 60cm hart op hart een extra deugdelijke balk laag  die nagelvast aan het object gemonteerd zijn.
-De bestuurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs categorie B+E
1.5 Alle overige bestuurders dienen minimaal in het bezit te zijn van rijbewijs B
1.6 Tijdens het rijden vanaf de stalling naar de opstelplaats en na ontbinding van de optocht naar de stalling mogen geen passagiers worden vervoerd
1.7 Op het trekkend voertuig mogen geen passagiers worden vervoerd
1.8 Buiten de gesloten verklaringen van het optochtparcours geldt de wegenverkeerswet.
1.9 Een landbouwvoertuig met een constructiesnelheid > 40 km/h moet voorzien zijn van
een geldige APK keuring om op de openbare weg te rijden (overgangsregeling)

2. Aanmelding/inschrijving
2.1 Iedere deelnemer aan de optocht gaat bij inschrijving akkoord dat foto’s, video’s etc. gebruikt mogen worden in media, bijv. internet, krant etc.
2.2 Thema is geheel vrij, mits niet kwetsend of aanstootgevend.

3. Veiligheidseisen
3.1 Wijken vragen op tijd de keuring aan (de constructie moet duidelijk zichtbaar zijn).
3.2 De opbouw moet zodanig geconstrueerd zijn dat deze niet kan afvallen of scherpe
uitstekende delen heeft
3.3 Het raamwerk voor de versiering moet deugdelijk zijn
3.4 Vrije ruimte tussen de weg en opbouw van de wagen, max. 30 centimeter
3.5 De chauffeur moet rondom over voldoende uitzicht beschikken. Uitzicht vanuit de
bestuurderspositie moet minimaal 200 graden naar voren/rijrichting vanuit de bestuurders
positie zijn en deze mag onderbroken zijn met ramen/doorkijkgaten van minimaal 45cm
hoog en minimaal 80 cm breed en de spijlen hiervan mogen maximaal 10 cm zijn.
3.6 Zorg voor goede afvoer van uitlaatgassen bij (ingebouwde) verbrandingsmotoren.
3.7 Tijdens de optocht moet er een goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn op de wagen.
3.8 Het is niet toegestaan voor deelnemers aan de optocht om zich tijdens de optocht op of
in hefinrichtingen van rijdende en/of stilstaande voertuigen te bevinden. Daarnaast mogen
er tussen het trekkend voertuig en praalwagen zich geen deelnemers bevinden.

4. Regels tijdens de optocht
4.1 Alcoholgebruik is tijdens de optocht verboden
4.2 De maximale snelheid waarmee een deelnemend motorvoertuig in de optocht mag
rijden is stapvoets
4.3 De chauffeur moet direct oogcontact kunnen hebben met de figuranten. Het is van
belang dat je ruim en voldoende zicht naar buiten hebt, maar ook dat men van buiten naar
de bestuurder kan kijken zodat je oogcontact kunt hebben/houden. Dit geld voor de
figuranten maar ook voor de toeschouwers. Geperforeerd, gefigureerd of getinte doorkijken
zijn dan ook niet toegestaan!
4.4 Maximale breedte van de voertuigen is 4 meter
4.5 Maximale hoogte van de voertuigen is 6 meter
4.6 Het is niet toegestaan explosieve geluiden/knallen te maken
4.7 Muziekvolume graag voor iedereen leuk (aanvaardbaar) houden
4.8 Voor en achter de wagen dient een trekhaak aanwezig te zijn (t.b.v. sleepdienst)
4.9 De wijken/groepen zijn tijdens het carnavalsweekend zelf aansprakelijk voor de door de
vereniging beschikbaar gestelde aggregaten en muziekinstallaties
4.10 Geen levende have in de optocht
4.11 Houdt aansluiting bij uw voorganger in de optocht en laat geen gaten vallen
4.12 Er mag door de deelnemers geen reclame gemaakt worden in de carnavalsoptocht
Wat wel mag; 1.Sponsoren van de wijken/deelnemers doorgeven aan de omroeper en deze
kan dit tijdens de optocht omroepen. 2.Middels leaflets/uitdeelartikelen interactief met het
publiek bezig zijn. 3.En georganiseerde reclamekaravaan in overleg met het bestuur.
4.13 De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie,
verkeersregelaars, optochtbegeleider(s) en/of beslissingen van Carnavalsvereniging
Oldeclooster. De vereniging kan te allen tijde de optocht stil leggen voor eventuele
hulpverlening bij calamiteiten.

5. Beoordeling/jurering van deelnemers
5.1 De officiële jurering vindt plaats vanaf 13.00 uur op de Dijksterweg. Vervolgens wordt er
in Kloosterburen ook nog gejureerd.
5.2 Deelnemers zijn verplicht om de volledige route uit te rijden / te lopen om mee te
kunnen dingen naar de prijzen.
5.3 Diskwalificatie volgt wanneer naar oordeel van de optochtcommissie / het bestuur:
– Er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen van dit reglement.
– Er kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen worden uitgebeeld.
– Ontoelaatbare misdragingen voor, tijdens en of na de optocht plaats vinden.

Onvoorziene zaken
Alle deelnemers dienen zich te houden aan dit reglement. Indien er zaken/voorvallen zijn die
niet genoemd of geregeld zijn in dit reglement, beslist/bepaalt het bestuur.
Misschien ten overvloede; buiten het parcours gelden de gewone verkeersregels.
De verzekeraar vraagt van alle gemotoriseerde deelnemers de namen van de chauffeur(s) en
een kopie van het rijbewijs (B of B+E).
Van het voertuig wil de verzekeraar de volgende gegevens;
merk van het voertuig, type, kenteken en chassisnummer.

Voor vragen over het reglement of de WA-verzekering kun je altijd contact opnemen met
het bestuur van de carnavalsvereniging.