Oldeclooster gaait lös 2021 afgelast

Met oprechte pijn in ons hart hebben we zojuist moeten besluiten dat wij, na de door de overheid aangekondigde maatregelen, Oldeclooster gaait löss 2021 bij voorbaat af moeten lasten.

Op een later tijdstip zullen wij terugkomen op hoe we de plechtigheden en festiviteiten die voor deze avond gepland stonden, vorm gaan geven en of deze mogelijk naar een andere datum verplaatst kunnen worden. Houdt hiervoor onze Facebookpagina en/of website in de gaten.

Hoewel het er naar uitzag dat we dit jaar ons openingsfeest wel konden houden is het wederom net als vorig jaar niet mogelijk om dit te doen.
Alles stond al wel klaar om er een geweldig feest van te maken en namens het bestuur dan ook hartelijk dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben.

Niet minder gemeend is dat we jullie vanaf deze kant een heel erg goed en fijn carnavalsseizoen toewensen. En dat we maar weer snel onder het genot van een drankje de polonaise kunnen lopen met z’n allen.