Optocht 2022 afgelast!

Beste carnavalsvrienden,

Een feest als Carnaval vergt veel voorbereidingen, vanuit het bestuur, de Raad van Elf, commissieleden en uiteraard de vele wagenbouwers. De eerste vrijdag van november vond de wijkhoofdenvergadering plaats, waar in goed overleg met alle wijkhoofden is besloten om te starten met het wagenbouwen voor de optocht van 2022. Toen leek niets ons in de weg te staan.

Inmiddels weten we helaas beter, geen Oldeclooster gaait lös, ook de Prinsenproclamatie kan niet doorgaan en Elfkamp zal ook wel lastig worden.

Vanwege de lockdown die op 19 december in zou gaan, kregen we veel verontruste berichten van de wijkhoofden. Hoe nu verder? Gaat het wel door, hebben we genoeg tijd om de praalwagens te bouwen? Mogen we wel bouwen met de huidige regelgeving? Allemaal vragen die ertoe geleid hebben, dat we op dinsdagavond 21 december een online vergadering hebben gehad met de wijkhoofden, de optochtcommissie en het voltallige bestuur. Met als doel om gezamenlijk een besluit te nemen. Carnaval vieren we samen en de optocht is iets wat door velen gerealiseerd wordt. Hierover moet je dus een beslissing gaan nemen die door iedereen gedragen wordt.

We hebben geen antwoord op de vraag wanneer er weer verder gebouwd zou kunnen worden en of de optocht überhaupt door zou kunnen gaan. Uitstellen van de optocht is geen optie, omdat de schuurruimtes die elk jaar beschikbaar gesteld worden door vele agrariërs (waar we heel blij mee zijn) niet het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Ook speelt ieders gezondheid een hele belangrijke rol in het nemen van een juiste beslissing. We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat we voor 2022 geen optocht kunnen houden en dat is zuur. Zuur voor een ieder die zijn of haar tijd hierin heeft gestoken.

Wat wij als Carnavalsvereniging Oldeclooster wel gaan organiseren op carnavalszondag in plaats van de optocht? Wij buigen ons daar de komende weken over en zullen na 14 januari 2022 met een update komen. Hou hiervoor onze socials in de gaten en zodra er nieuws is, zal dat ook via deze kanalen bekend worden.

Rest mij nog u namens het bestuur van C.V. Oldeclooster fijne feestdagen en een gezond en hopelijk carnavalesk 2022 toe te wensen.

Frans Hegeman
Voorzitter C. V. Oldeclooster