Persbericht prins carnaval 2021

 

Vanwege de Covid-19 pandemie en de daarbij horende maatregelen heeft het bestuur van carnavalsvereniging Oldeclooster besloten om voor het nieuwe carnavalsjaar geen nieuwe prins carnaval uit te roepen. De maatregelen die nu gelden zijn zodanig dat er voor een nieuwe prins carnaval bijna  geen activiteiten kunnen plaats vinden die bij de eretitel prins carnaval van Oldeclooster horen.

Hier is bewust mee gewacht tot  er duidelijkheid is richting komend carnaval vanwege onze prinsenproclamatie op de 1e zaterdag van januari. Nu de vooruitzichten zo zijn dat er helaas geen verbeteringen gaan komen omtrent evenementen of überhaupt het organiseren van activiteiten vinden wij deze beslissing gegrond.
Wij zijn als bestuur zeer vereerd en opgelucht dat Prins Jan V met zijn Adjudant Henk na goed overleg zich bereid hebben gevoeld om nog een jaar door te gaan en de scepter over Kronkeldörp zullen zwaaien.

Voor carnaval 2021 zijn wij wel drukdoende om waar mogelijk activiteiten te organiseren waaronder het versieren van de tuinen tijdens het carnavalsweekend van 12-2 t/m 16-2 2021. Daar buiten zullen wij veel online organiseren.

Omdat wij ons willen houden aan alle maatregelen vanuit de overheid omtrent het Covid-19 virus zal dit waar nodig aangepast worden en zullen er waarschijnlijk nog veel updates komen over het programma.

Voor het programma dat weekend verwijs ik u graag door naar onze website www.oldeclooster of onze Facebook pagina CV Oldeclooster.

Namens het bestuur van Carnavalsvereniging Oldeclooster,

Frans Hegeman
Voorzitter C.V. Oldeclooster